Novice

Rekreakcijski parki so pokazatelj razvoja

... Razvite države v naši soseščini, npr. Avstrija, namenjajo veliko pozornosti razvoju različnih vrst rekreacijskih parkov. Izkušnje kažejo, da rekreacijski parki ustvarjajo pozitivno vzdušje v okolicah v katerih stojijo. Nudijo možnost aktivnega preživljanja časa, rekreativnega in ugodnega ukvarjanja s športom, povezujejo ljudi, saj postanejo stičišče in prostor za srečanja s prijatelji in tudi privabijo dnevne turiste iz širše okolice, ki zaradi rekreativnega parka spoznajo sam kraj.
 
Veliko Slovencev in Slovenk se zato odpravi prav v Avstrijo in si privošči dan sprostitve v rekreativnem parku. Res je, da so ti parki med seboj zelo različni, nekateri so usmerjeni bolj  adrenalinska doživetja, tretji v gibalne spretnosti, četrti so namenjeni otrokom. A ravno v tej pestri ponudbi je manko rekreacijskih parkov v Sloveniji toliko bolj očiten. Rekreacijski parki kot element skrbi za fizično in psihično dobro počutje občanov in občank je postal pokazatelj razvoja posameznih občin in tudi držav.